• pracownia architektoniczna
  Nasz etos
  Dla nas, projektowanie jest czymś więcej niż tworzeniem pięknych wizualizacji. To zrozumienie potrzeb klienta, estetyki i atmosfery, z którą się identyfikuje, dzielenie się wiedzą i zdobytymi doświadczeniami. To prawdziwa pasja tworzenia unikalnych i indywidualnych koncepcji ale osadzona w realistycznych ramach umożliwiających ich dalszą realizację.
 • pracownia architektoniczna
  Relacje
  Jesteśmy niewielkim zespołem architektów, inżynierów i projektantów. Wierzymy w pracę z ludźmi, którzy faktycznie realizują projekt, w taki sposób aby klient miał kontakt z twórcą od wizji po jej realizację. Cenimy wypracowane relacje wewnętrzne i zewnętrzne. Wypracowane relacje z inwestorami owocują dobrą współpracą przez lata.
 • pracownia architektoniczna
  Wiedza i doświadczenie
  Dzielimy się naszymi kompetencjami w prowadzeniu przez skomplikowany proces administracyjny. Przekazujemy wiedzę o najnowszych technologiach, materiałoznawstwie jak również ekologii i zrównoważonym rozwoju. Twórczość i kreatywność mogą być elastyczne, budżety czasami nie. Podchodzimy realistycznie do tego co jest konieczne by dostarczyć najlepszy rezultat i jesteśmy szczerzy w kontekście kosztów i dostępnych opcji.
 • pracownia architektoniczna
  Specjalizacje
  Specjalizujemy się w projektowaniu budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. Modernizacja historycznych obiektów, również tych objętych ochroną konserwatorską jest naszą mocną stroną. Posiadamy doświadczenia z zakresu architektury wnętrz prywatnych i publicznych. Szczycimy się ilością zrealizowanych obiektów.
 • pracownia architektoniczna
  Oferta
  Nasza działalność rozciąga się przez wszystkie fazy związane z procesem inwestycyjnym. Dbając o jakość prowadzonych projektów polecamy swe usługi począwszy od doradztwa, organizacji procesu budowlanego po projekty budowlane, wykonawcze wielobranżowe i nadzory autorskie nad realizowaną inwestycją. Uczestniczymy w procesie uzyskiwania wymaganych uzgodnień i zezwoleń. Jesteśmy do dyspozycji w czasie trwania całego cyklu inwestycyjnego.
 • pracownia architektoniczna
  10illusions konsorcjum
  10 illusions to międzynarodowy projekt współpracy. Działając w Szanghaju, Tokio, Warszawie i Nowym Jorku, 10 illusions łączy to, co najlepsze w globalnej kooperacji i ogólnoświatowym udziale, oferując smakowitą mieszankę europejskich, azjatyckich i amerykańskich tradycji projektowych. Więcej informacji na www.10illusions.pl
 • pracownia architektoniczna
  Dowiedz się więcej
  Jeżeli bliska jest Ci nasza wizja prowadzenia firmy i sądzisz, że moglibyśmy pracować razem lub jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym co robimy i omówić konkretny projekt, proszę skontaktuj się z nami. Pozostajemy do Twojej dyspozycji. Jesteśmy dostępni pod telefonem +48 784-150-105 lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pracownia architektoniczna
  Our ethos
  To us, design is more than just creating beautiful visualizations. It is understanding the client's needs, aesthetics and the atmosphere with which he identifies himself, sharing knowledge and experiences. It is a real passion for creating unique and individual concepts but embedded in a realistic framework enabling their further implementation.
 • pracownia architektoniczna
  Relations
  We are a small team of architects, engineers and designers. We believe that you should work with the people who are actually doing the job, so you can expect to see the same faces from pitch to implementation. We value our relationships, internally and externally, and have worked together with majority of our clients over a period of years.
 • pracownia architektoniczna
  Knowledge and experience
  We share our competences in guiding you through a complicated administrative process. We provide knowledge about the latest technologies as well as ecology and sustainable development. Creativity can be flexible, budgets sometimes not. We are realistic about what it takes to deliver the best results and we are upfront about the costs and options available.
 • pracownia architektoniczna
  Specializations
  We specialize in designing single and multi-family residential buildings. The modernization of historic buildings, including those under conservation protection, is our strength. We have experience in the field of private and public interior design. We are proud on the number of completed facilities.
 • pracownia architektoniczna
  Offer
  Our activity extends through all phases related to the investment process. Taking care of the quality of the projects we carry out, we recommend our services ranging from consultancy, organization of the construction process to construction projects, multi-sector executive projects and supervisions. We participate in the process of obtaining the required permits. We are available throughout the entire investment cycle.
 • pracownia architektoniczna
  10 illusions consortium
  10 illusions is a global cooperation project. Operating in Shanghai, Tokyo, Warsaw and New York, 10 illusions is bringing together the best of international collaboration and worldwide participation while offering tasty mix of European, Asian and American design cultures. More information at www.10illusions.pl
 • pracownia architektoniczna
  Find out more
  If you like the sound of us and think we could work well together or if you’d like to know more about what we do and want to discuss a specific project, please get in touch. We remain at your disposal. You can call us on : +48 784-150-105 or send us an email outlining your requirements to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.